Opptak fra øvelse (15. februar)

Husk at opptakene bare blir liggende i to uker så husk å last dem ned om du ønsker å bruke dem videre.

Sopraner (første del av «It’s Raining Men»):

https://us02web.zoom.us/rec/share/bNtGVHBXak0p6dclB_oZyneZymo8X0eeh6amPA1_lnclmxo80huvtn2K5li68887.3PTz5n4pVYvG__rl

Passord: X?#dMP^6

Alter (første del av «It’s Raining Men»):

https://us02web.zoom.us/rec/share/nR54r9fBswFvgVm2BLXSQc0Yj94gro2t9frn7CIfO0V0Z5bwocEduk0xnhQxP3pS.Glw6YcHby_NiG2Su

Passord: m9jA.$LD

Tenorer (andre vers av «Engler i sneen»):

https://us02web.zoom.us/rec/share/4qccX_uI3gr054AP7swpf00tnvOuk2qWc8odP-OeNl5XPw2mHPVXHgZbxohxi90.Uc79n5RYhaKO4QgO

Passord: 6iWqUx!C

Basser (andre vers av «Engler i sneen»):

https://us02web.zoom.us/rec/share/8HeA2XHB1taOvBQj7ttfVR5iKRN_zwHYf0hEVhzJCLI0TtBLB2q79565Yg0YAQE7.S7zsLzhuws7rUnOi

Passord: d&H.cC8^