OBS!

Opptak fra øvelser blir nå slettet fra Zoom-kontoen etter to uker fra da opptaket er gjort (dette for å frigjøre plass). Det betyr, eksempelvis, at opptakene fra øvelsen den 1. mars blir slettet én time før øvelsen den 15. mars.

Men filene blir lagret hos dirigenten. Så hvis du har glemt å laste ned en fil med en øvelse som du svært gjerne vil oppleve en eller flere ganger til, så tar du kontakt med meg på e-post: tysland@gmail.com og da kan du få filen som video (stor fil som krever at du har DropBox eller lignende) eller kun som lydfil (liten fil som du kan få per e-post).