Engler i sneen

En av sangene til vårt neste prosjekt. Noter og lydfiler ligger på sine respektive sider.

Gangen i det hele:

Første vers («Engler i sneen har sin egen sang.») takt 1-36, med refreng («Så hold meg…») takt 37-45, repeter fra takt 37 («Og la meg…») takt 37-43 pluss takt 46-50.

Mellomspill

Andre vers («Engler i sneen har sitt eget liv.») takt 1-36, med refreng («Så hold meg…») takt 37-45, repeter fra takt 37 («Og la meg…») takt 37-43 pluss takt 46-50. Takt 48-50 repeteres to ganger med noen takters instrumental i mellom.

Lettere forvirret? Hør på Jonas Fjeld og følg teksten (OBS: vårt arrangement har en helt annen toneart):