Vi har blitt «hacket»!

Det er vel umulig å unngå i vår tid, men våre web-sider har altså blitt hacket for første gang. Det er nok dessverre ikke fordi aktørene som har gjort dette er særdeles interesserte i korsang og KoriOs repertoar, men rett og slett fordi de ønsker å tjene penger på kommersiell basis ved å bruke våre sider som et springbrett til sine egne kommersielle web-sider og/eller sine ikke fullt så lovlige web-sider og «tjenester».

Dessverre så har denne typen av «landeveisrobberi» som vi har blitt utsatt for på nettet tiltatt i en enorm grad i de siste årene. Det er nesten ikke til å unngå. Heldigvis finns det gode verktøy for å unngå nettopp dette. Disse verktøyene blir nå brakt inn for å unngå at noe slikt ikke skal skje med våre sider igjen.

Det som er viktig å huske for dere som er brukere på våre sider er at hvis dette skulle skje igjen – noe vi jobber intensivt med å motvirke – så må dere huske på følgende:

Ikke trykk på noen helst lenke om du kommer til en side som ikke er KoriOs side. Forlat siden umiddelbart og lukk siden. Det kan også være fornuftig om du lukker nettleserprogrammet og gjør en liten sjekk med et antivirus-program om du har et slikt program tilgjengelig.

Hvis dette mot formodning skulle skje igjen så er det uhyre viktig at du rapporter umiddelbart til redaktøren (dvs. til dirigenten) gjerne via e-post eller SMS. Med alt det som foregår i den digitale verden nå så må vi kunne kunne agere svært fort!

Det er særdeles utrivelig at et enkelt norsk kor bli utsatt for dette i forhold til våre digitale løsninger, men slik er det altså. Vi har en aktiv nettside (takket være aktive medlemmer) og dermed er vi utsatt. Vi vil fortsette med å kompensere ved å bruke gode sikkerhetsløsninger slik at vi unngår påfølgende problemer med «landeveisrøveri» og lignende i forhold til VÅRE sider.