Takk for en hyggelig sommeravslutning.

Tusen takk, alle sammen, for en hyggelig sommeravslutning. Tusen takk for god sang. Tusen takk for gode ord fra leder på vegne av dere alle. Godt å se – og høre – at det er et grunnleggende samhold i koret til tross for det som har skjedd i det siste.

Følg med på medlemssidene i løpet av sommeren. Det kommer noe nytt (1. juli blir første oppdatering). Ingen grunn til å ligge på stranden å kjede seg når man kan synge etter nye (og gamle) lydfiler…

Tusen takk for flott sommergave alle sammen. Den skal nytes med med andektighet.

God sommer til dere alle.

Sommerhilsen fra dirigenten.

Blomsterbuketten jeg fikk var så stor at den dessverre ikke fikk plass på bildet.

Noen betraktninger fra dirigenten

Vi har hatt en mindre hyggelig opplevelse i koret i forhold til at Vidar ble bedt om å slutte. Det er aldri greit når et kormedlem blir bedt om å gå, hverken for de som ber vedkommende om å gå, kunstnerisk leder, eller for korets øvrige medlemmer.

Jeg har frem til nå valgt å forholde meg taus om den prosessen som har foregått, da ekskludering av medlemmer ikke faller innunder mitt mandat – jeg, som dirigent, kan kun komme med anbefalinger i så fall. Her skal det sies at jeg anbefalte at Vidar skulle få litt mer tid, men samtidig så gikk jeg også med på at styret skulle ha en samtale med Vidar. Resten av historien har dere jo på e-post. Nå som styret har kommet tilbake med en tilbakemelding, så føler jeg meg trygg på at jeg kan komme med en tilbakemelding til dere alle sammen som ikke er i strid med styret, eller med korets vedtekter:

Dirigentens tilbakemelding

Ambisjonene til koret vårt har vokst med årene. Dette har ført til nye krav for sangerne. Sangerne har fulgt disse kravene, og koret har blitt utrolig mye bedre. Som dirigent så har jeg opplevd at kravene har blitt godtatt av medlemmene da resultatene har blitt så bra. Dessverre så er det slik at årsmøtet aldri har vedtatt disse nye kravene. Disse kravene har aldri blitt med inn i vedtektene. Og der står vi nå… Jeg tror det at dere (mine kjære sangere) bør komme sammen og bestemme dere om hvor koret vil, ambisjoner, planer og det som skal til. Det er dere som eier koret, og det er dere som dermed bestemmer veien videre. Jeg er deres dirigent, og følger den veien som dere bestemmer.

Jeg fikk en melding fra en av sangerne i koret vårt hvor vedkommende var usikker på sin fremtid i koret i forhold til det som har skjedd da hun ikke lengre følte at hun var dyktig nok. Det ble veldig viktig for meg da å svare tilbake, som kunstnerisk leder, og fremheve det faktum at JEG, som kunstnerisk leder, ønsker å utvikle dere alle som sangere, så mye jeg kan, så mye dere måtte ønske, å lede dere fremover i forhold til musisering og formidling, samt å gi dere alt dere trenger i forhold til å fremføre musikk med den største sangglede dere bare kan finne – og jeg ønsker at dere skal føle sikkerhet.

Jeg vil bare ønske å fremheve det faktum at jeg ønsker å lede dere på en god måte, og at dere skal føle dere sikre.

Tage Tysland