Repertoarliste

Den gode gamle repertoarlisten er tilbake igjen etter noen års fravær. Poenget med repertoarlisten er at man får en oversikt over aktuelt repertoar – det vi jobber med frem mot spesifikke konserter og oppdrag – og stamrepertoar – det repertoaret vi underveis holder ved like i forhold til oppdrag som kan dukke opp.

Det som står under «Aktivt repertoar», på denne listen, er det vi jobber med nå. Det er det repertoaret vi kommer til å bruke til planlagte konserter fremover. Det som står under «Stamrepertoar» er musikk som vi vedlikeholder fra tid til annen i tilfelle vi har bruk for det til en eller annen anledning som måtte dukke opp (f.eks. korkro med Kolbotnkoret i juni). Det som står under «Stamrepertoar – Drikkeviser» er noe dere egentlig bare kan se bort ifra, da vi ikke har vedlikeholdt disse på flere år, men det kan hende at vi henter dem opp igjen hvis anledningen skulle by seg. Flere av korets sangere har disse i ryggmargen, og med respekt for tradisjonen så har jeg ikke tatt dem bort fra repertoarlisten.

Vær gjerne oppdatert ved at du har alle titlene på repertoarlisten i korpermen din.