Ny lyd og nye noter

Deler av julerepertoaret kommer som lyd på siden «Lydfiler» – klikk på «Lydfiler: Julemusikk», samt i noteform på siden «Noter» – klikk på «Noter: Julenoter».

Fellesnummer med Nordbykoret blir «Jentelokken» og «Vänskap» (notene til «Vänskap» ligger under «Nytt» på siden noter, og lydfilene ligger på siden «Lydfiler»).